Elektrownie wodne Wrocław

W skład elektrowni wodnych Wrocław wchodzi 5 obiektów, które zlokalizowane są w powiecie wrocławskim. Nasze obiekty wykorzystują odnawialne źródło energii do produkowania ekologicznej energii. 

Elektrownie wodne Wrocław I i Wrocław II zostały zbudowane na dolnym stopniu piętrzącym Wrocławskiego Śródmiejskiego Węzła Wodnego.

Głównym elementem stopnia jest Wyspa Mieszczańska wraz z małą, bezimienną wysepką, która znajduje się tuż obok. Pierwsze budowle wodne w tym miejscu powstały w 1334 roku, kiedy gmina zawarła umowę na budowę młynów z bogatym mieszczaninem krakowskim - Mikołajem Wierzynkiem.

Ciekawostka

Elektrownia wodna Wrocław II znajduje się na cyplu Kępy Mieszczańskiej, gdzie już w średniowieczu funkcjonowały młyny i inne zakłady rzemieślnicze wykorzystujące energię wodną.

W skład elektrowni wodnych Wrocław wchodzą elektrownie:

Zdjęcie przedstawia elektrownię Janowice

EW Janowice

Zdjęcie przedstawia elektrownię Marszowice

EW Marszowice

Zdjęcie przedstawia elektrownię Wały Śląskie

EW Wały Śląskie

Zdjęcie przedstawia elektrownię Wrocław 1

EW Wrocław I

Zdjęcie przedstawia elektrownię Wrocław 2

EW Wrocław II