D-Hydroflex

Bierzemy udział w projekcie w ramach Programu „Horyzont Europa”. Na jego realizację otrzymaliśmy grant w wysokości 374 125,00 Euro.

 Logo unii europejskiej i programu horyzont europa

Projekt pt. „D-HYDROFLEX Digital solutions for improving the sustainability performance and FLEXibility potential of HYDROpower assets” będzie realizowany w latach 2023-2026.

Głównym celem projektu jest opracowanie technologii cyfrowych, które zwiększą elastyczność i zrównoważą rozwój elektrowni wodnych. Projekt D-HYDROFLEX przyczyni się do osiągnięcia doskonałości w badaniach nad technologią cyfrową dla energetyki wodnej, torując drogę w kierunku bardziej wydajnych, bardziej zrównoważonych i bardziej konkurencyjnych elektrowni wodnych na nowoczesnych rynkach energii.

W konsorcjum uczestniczy łącznie 17 jednostek w tym prestiżowe uczelnie, instytuty badawcze oraz przedsiębiorstwa energetyczne. TAURON Ekoenergia wraz z Politechniką Wrocławską będą miały za zadanie stworzenie bliźniaka cyfrowego dla Elektrowni Wodnej Wały Śląskie w Brzegu Dolnym. 

Logo D-hydroflex

Szczegółowe informacje oraz aktualności znajdują się na oficjalnej stronie projektu D-HYDROFLEX - Digital solutions for hydroelectric plants.

Czym jest "Horyzont Europa"?

„Horyzont Europa” to program ramowy Unii Europejskiej na rzecz badań i innowacji na lata 2021–2027.

Plakat Horizon Europe


Celem programu jest wzmocnienie bazy naukowej i technologicznej UE, w tym poprzez opracowanie rozwiązań, które służą do realizacji priorytetów politycznych, takich jak transformacja ekologiczna i cyfrowa. Program przyczynia się również do osiągnięcia celów zrównoważonego rozwoju oraz pobudza konkurencyjność i wzrost gospodarczy. To wiodąca inicjatywa UE mająca wspierać badania i innowacje: od pomysłu po urynkowienie.

Program "Horyzont Europa" ma trzy filary

Doskonała baza naukowa

Globalne wyzwania i europejska konkurencyjność przemysłowa

Innowacyjna Europa

Dodatkowa część, która stanowi podstawę całego programu, wspiera rozszerzenie opartego na doskonałości uczestnictwa podmiotów ze wszystkich państw członkowskich. Pozwoli to zoptymalizować krajowy potencjał w zakresie badań naukowych i innowacji w całej Europie, a tym samym wzmocnić europejską przestrzeń badawczą.

Logo unii europejskiej

The project has received funding from the European Union’s Horizon programme under the Grant Agreement No. 101122357. Funded by the European Union. Views and opinions expressed are however those of the author(s) only and do not necessarily reflect those of the European Union or the European Climate, Infrastructure and Environment Executive Agency (CINEA). Neither the European Union nor the CINEA can be held responsible for them.