Elektrownia wodna Złotniki

Jedna z najstarszych elektrowni, uruchomiona już w 1924 roku!

Farma fotowoltaiczna Choszczno II

Farma o mocy 8 MW zaspokoi zapotrzebowanie na energię elektryczną około 3,5 tys. gospodarstw domowych.

Farma wiatrowa Lipniki

Farma wiatrowa Lipniki to aż 15 elektrowni wiatrowych.

TAURON Ekoenergia sp. z o.o. z siedzibą w Jeleniej Górze to wiodący wytwórca zielonej energii w Grupie TAURON. 

Spółka eksploatuje 34 elektrownie wodne, w których pracuje 85 turbozespołów, 11 farm wiatrowych, gdzie energię elektryczną wytwarza 200 elektrowni wiatrowych oraz 2 farmy fotowoltaiczne złożone z 46 tys. paneli fotowoltaicznych przetwarzających światło słoneczne na energię elektryczną.

 

Nasze elektrownie w grze komputerowej

Zapory wodne w Pilchowicach, Leśnej i Złotnikach Lubańskich inspiracją twórców nagrodzonej gry!

Grupa TAURON – OZE w liczbach

  • 34 elektrownie wodne – 132,944 MW łącznej mocy zainstalowanej
  • 11 farm wiatrowych – 416 MW łącznej mocy zainstalowanej
  • 3 elektrownie słoneczne – 19 MW łącznej mocy zainstalowanej