Wirtualna Elektrownia

Platforma, która integruje zdolności wytwórcze i regulacyjne źródeł wytwórczych OZE

Projekt spółki TAURON Ekoenergia dofinansowany ze środków Unii Europejskiej
Zestawienie złożone ze znaku  Funduszy Europejskich z nazwą programu, barw RP z nazwą „Rzeczpospolita Polska” oraz znaku Unii Europejskiej z nazwą funduszu

Opis oraz cele projektu

Rozwiązanie, które opracowaliśmy i wdrożyliśmy składa się z trzech głównych komponentów:

centralnego systemu IT

systemu łączności

lokalnych układów wykonawczych
AILU

Platforma integrująca zdolności wytwórcze i regulacyjne, źródeł OZE, zasobników energii oraz wybranych kategorii odbiorów sterowalnych  jest narzędziem umożliwiającym podniesienie efektywności ekonomicznej eksploatacji źródeł wytwórczych OZE oraz wprowadzenie wybranych elementów DSM i DSR.  Zarządzanie pracą odnawialnych źródeł energii w systemie odbywa się poprzez uruchomienie ich w optymalnym czasie w zależności od potrzeb umożliwiając szybką reakcję na sygnały cenowe z rynków energii elektrycznej. Połączone jednostki tworzące system pozwalają dynamicznie planować i dostosowywać produkcję oraz handlować na rynku energii przy jak najniższych kosztach operacyjnych.

Celem projektu jest opracowanie oraz wdrożenie innowacyjnych narzędzi i rozwiązań pozwalających na zarządzanie pracą źródeł wytwórczych, zasobników energii oraz sterowalnych odbiorników energii elektrycznej na potrzeby uczestników rynku energii, przede wszystkim uczestników Rynku Bilansującego.

Planowane efekty

Stworzenie funkcjonalności pozwalających na:
planowanie produkcji energii elektrycznej, regulację - zdalne sterowanie jednostkami wytwórczymi,
monitorowanie realizacji programów pracy źródeł OZE,
optymalizację produkcji energii elektrycznej pod względem handlowym i technicznym,
bilansowanie techniczne,
wytwarzania energii w rozproszonych źródłach energii.

Wartość projektu

10 280 763,60 PLN

Wkład Funduszy Europejskich:
6 115 446,42 PLN

Poznaj bliżej naszą technologię

Innowacyjne technologie, które wykorzystywane są przez system teletransmisji i sterowniki obiektowe sprawiają, że Wirtualna Elektrownia, mimo rozproszonej architektury, która pozwala na zarządzanie nieograniczoną w zasadzie liczbą źródeł i instalacji odbiorczych, zapewnia poziom cyberbezpieczeństwa, wymagany dla elementów infrastruktury krytycznej w elektroenergetyce.

Dzięki zaawansowanym algorytmom predykcji, analiz technicznych i ekonomicznych, które są zaimplementowane w Systemie Centralnym, można optymalnie planować pracę i przygotowywania programów produkcji energii. Program produkcji energii uwzględnia warunki meteorologiczne, parametry i ograniczenia techniczne infrastruktury, a także dane handlowe i sygnały cenowe z Towarowej Giełdy Energii (TGE) oraz Rynku Bilansującego.

Nasza wirtualna elektrownia to:

System IT

niezawodny
Centralny system IT, który umożliwia efektywnie zarządzać produkcją i poborem mocy i energii elektrycznej

AILU

lokalny
Lokalne układy wykonawcze AILU, które monitorują oraz sterują i nadzorują urządzenia infrastruktury obiektowej.

System transmisji danych

bezprzewodowy
System zdalnej bezprzewodowej transmisji danych, który gwarantuje dotrzymanie najwyższych standardów cyberbezpieczeństwa dla infrastruktury krytycznej.

Narzędzia prognostyczne, planistyczne, analityczne

nowatorskie
Zestaw narzędzi prognostycznych, planistycznych, analitycznych oraz innowacyjnych usług biznesowych, które sa dedykowane dla elektroenergetyki.

Scentralizowane planowanie, zarządzanie produkcją i poborem energii elektrycznej oraz sterowanie (obiektami, które stanowią tzw. potencjał regulacyjny) przez system Wirtualnej Elektrowni pozwala na:

zwiększenie dyspozycyjności OZE – zdalne sterowanie, planowanie zabiegów technicznych w optymalnych okresach,
poprawę jakości prognozowania i planowania produkcji elektrowni wodnych, źródeł wiatrowych i fotowoltaicznych,
skuteczniejsze dopasowanie profilu produkcji i poboru energii do planowanej pozycji kontraktowej – wzrost efektywności ekonomicznej produkcji energii elektrycznej.

Współpraca z Rynkiem Energii (RE):

prognozowanie zdolności wytwórczych i regulacyjnych,
prognozowanie cen na wybranych RE,
optymalizacja planu pracy dla zarządzanej infrastruktury.

Koordynacja pracy źródeł wytwórczych:

zarządzanie pracą rozproszonych źródeł OZE,
realizacja przydzielonych dla lokalizacji planów pracy z wykorzystaniem lokalnego układu wykonawczego,
monitorowanie infrastruktury,
działania autonomiczne w zakresie realizacji planu pracy i bilansowania podległego obszaru (lokalizacji OZE).

Zrzuty z wykresami z platformy
Interesujące?
Chcesz wiedzieć więcej o naszej wirtualnej elektrowni? Zapraszamy do współpracy. Napisz do nas, a przedstawimy Ci ofertę.

Skontaktuj się z nami