Farma wiatrowa Marszewo

Elektrownia została oddana do użytku 17 października 2013r. jako trzecia co do wielkości farma wiatrowa w Polsce. Wówczas tworzyło ją 41 turbin Vestas V80 i V90 każda o mocy 2 MW, co dawało łączną moc zainstalowaną równą 82 MW.

Na infrastrukturę techniczną składa się stacja GPO Marszewo oraz około 17 km linii wysokiego napięcia, ponadto w skład farmy wchodzi ponad 28 km dróg serwisowych. Do budowy fundamentów pierwszego etapu FW Marszewo wykorzystano 26 400 m3 betonu oraz 2400 t stali.

W połowie października 2015 r. komisja techniczna złożona z przedstawicieli TAURON Ekoenergia oraz inżyniera kontraktu, którego funkcję pełnił Tractebel Engineering S.A. dokonała odbioru technicznego zadania inwestycyjnego: Budowa Farmy Wiatrowej Marszewo – Etap II. Uzyskano niezbędne zgody na przystąpienie do eksploatacji, w efekcie na FW Marszewo pracuje 50 elektrowni wiatrowych, a jej moc wzrosła do 100 MW.

Planowany poziom produkcji na rok to ponad 220 GWh, dzięki czemu farma jest w stanie pokryć zapotrzebowanie na energię elektryczną około 120 tys. gospodarstw domowych.

Lokalizacja

Farma wiatrowa Marszewo zlokalizowana jest w województwie zachodniopomorskim w gminie Postomino.

Zdjęcia elektrowni

Farma Wiatrowa Marszewo