Artur Kalicki

Prezes Zarządu

Przemysław Rutkowski

Wiceprezes Zarządu

Marta Stefańczyk-Pawlak

Wiceprezes Zarządu

Wiesław Zieliński

Wiceprezes Zarządu

Skład Rady Nadzorczej spółki TAURON Ekoenergia sp. z o.o. od 23.03.2024:

Pan Michał Orłowski – Przewodniczący RN,
Pan Dariusz Niemiec – Wiceprzewodniczący RN,
Pan Bogdan Tkocz – Członek RN.