Farma fotowoltaiczna Jaworzno

Farma fotowoltaiczna o mocy 5 MW powstała na terenie, gdzie w przeszłości znajdowała się Elektrownia Jaworzno I. Budowa farmy przywróciła ten teren energetyce i pozwala zasilić w energię ponad 2 tys. gospodarstw domowych.

Program TAURON PV to program budowy instalacji fotowoltaicznych na terenach Grupy TAURON o łącznej mocy 150 MWp.

Obejmuje on kilka lokalizacji o różnym stopniu zaawansowania i mocy. Inwestycje są rozwijane na terenach zrekultywowanych lub wymagających rekultywacji wskutek długotrwałej działalności przemysłowej – są to głównie tereny po byłych elektrowniach czy składowiskach odpadów paleniskowych. Dzięki programowi tym miejscom będzie można przywrócić ponownie funkcje gospodarcze związane z energetyką.

Budowa farmy rozpoczęła się w lipcu 2020 r., gdy na przygotowany plac wjechały maszyny oraz sprzęt i rozpoczęto prace związane z montażem betonowych stóp fundamentowych oraz konstrukcji wsporczych. Montaż ponad 12 tysięcy modułów fotowoltaicznych rozpoczął się w październiku i trwał niecałe trzy tygodnie. Wykonano również prace elektryczne takie jak dostawa oraz montaż stacji średniego napięcia i trzech stacji kontenerowych, a także ułożono kable średniego napięcia. 

Moc farmy

Spodziewana roczna produkcja energii elektrycznej instalacji wynosi ponad 5 tys. MWh.

Oznacza to, że uruchomiona farma fotowoltaiczna o mocy 5 MW pozwoli na zmniejszenie emisji CO2 o około 4,9 tys. ton rocznie, a wygenerowana przez nią energia elektryczna zasili ponad 2 tys. gospodarstw domowych.

Zdjęcia farmy

Zobacz galerię zdjęć farmy fotowoltaicznej Jaworzno