Elektrownie Wodne Kraków

W rejonie Krakowa znajduje się 6 elektrowni wodnych. Unikatowe punkty na mapie województwa małopolskiego produkują ekologiczną energię, przy wykorzystaniu odnawialnego źródła energii jakim jest woda.

Poznaj bliżej nasze elektrownie

W latach 1952-1927 Wydział Elektryczny Ministerstwa Robót Publicznych opracował dziesięcioletni program elektryfikacji sześciu województw. 

Program zakładał przede wszystkim racjonalne wykorzystanie największych elektrowni cieplnych przez połączenie ich siecią wysokiego napięcia w jeden system energetyczny. Dla zwiększenia pewności zasilania systemu zaplanowano wybudowanie elektrowni wodnych na Sole, Sanie i Dunajcu w Rożnowie.

Ciekawostka

Czy wiesz, że Jezioro Rożnowskie powstało w wyniku spiętrzenia wody przez zaporę?

W skład elektrowni wodnych Kraków wchodzą elektrownie:

Zdjęcie przedstawia elektrownię Rożnów

EW Rożnów

Zdjęcie przedstawia elektrownię Czchów

EW Czchów

Zdjęcie przedstawia elektrownię Dąbie

EW Dąbie

Zdjęcie przedstawia elektrownię Przewóz

EW Przewóz

Zdjęcie przedstawia elektrownię Olcza

EW Olcza

Zdjęcie przedstawia elektrownię Kuźnice

EW Kuźnice