Elektrownia wodna Rożnów

Prace budowlane rozpoczęto w lutym 1935r. Napełnianie zbiornika rozpoczęto w drugiej połowie 1941 r., a jego całkowite napełnienie nastąpiło w 1943 r. po wiosennych i letnich wezbraniach.

Lokalizacja

Elektrownia znajduje się we wsi Rożnów, między cyplem góry Łazy (323m n.p.m.), nazywanym również Łaziska, a stromym, zalesionym, wygiętym na kształt podkowy szczytem północnym Ostrej Góry (459m n.p.m.).

Historia

W 1942 roku zakończono budowę i oddano do eksploatacji dwutorową linię elektroenergetyczną Rożnów.

Charakterystyka

W wyniku spiętrzenia wody przez zaporę powstało Jezioro Rożnowskie. 

Poznaj naszą elektrownię

Projekt techniczny zapory i elektrowni w Rożnowie wykonało Biuro Dróg Wodnych Ministerstwa Komunikacji. Projektantami zbiornika, zapory i elektrowni w Rożnowie byli inżynierowie: Herbich, Żmigrodzki, Smoleński, Śliwiński i Balcerski. Tempo projektowania było zadziwiająco szybkie i już na początku 1935 roku ówczesne Ministerstwo Komunikacji powierzyło budowę zapory i elektrowni w Rożnowie firmie „Zapory i Roboty Hydrauliczne Towarzystwo Polsko-Francuskie Sp. z o.o." 

Miejsce budowy zostało wybrane w najwęższym miejscu pogórskiego przełomu Dunajca we wsi Rożnów, między cyplem góry Łazy (323m n.p.m.), nazywanym również Łaziska, a stromym, zalesionym, wygiętym na kształt podkowy szczytem północnym Ostrej Góry (459m n.p.m.). Zapora ma 550m długości, jej całkowita szerokość w koronie wynosi 9 m, a wysokość od gruntu 32,5m. Stały przepływ wody wykorzystano do uruchomienia czteroturbinowej elektrowni wodnej, wbudowanej w środek zapory. Betonowy mur o szerokości 40 m stoi na fundamencie wpuszczonym 17m w podłoże. We wschodniej części zapory znajdują się przepławki (system stopniowych basenów) dla ryb wędrujących w górę rzeki na doroczne tarło. W zachodniej części znajduje się pięć przepływów i siedem upustów dla wysokiej wody.

W 1942 roku zakończono budowę i oddano do eksploatacji dwutorową linię elektroenergetyczną Rożnów – Tarnów Mościce - Starachowice - Warszawa, o napięciu 150 kV. Warszawską stację transformatorową 150/35 kV zlokalizowano w pobliżu miejscowości Szamoty. Układ przesyłowy Rożnów - Szamoty pracował do 1944 roku.

Ostatnie modernizacje:
Hydrozespół nr 3 - 1998 r.
Hydrozespół nr 4 - 2015 r.
Hydrozespół nr 2 - 1999 r.
Hydrozespół nr 1 - 2000 r. 

Zobacz galerię

Zobacz galerię zdjęć naszej elektrowni wodnej Rożnów
Parametry techniczne elektrowni 
 • Km rzeki Dunajec 80+000
  Wysokość [m] 49
  Długość w koronie [m]  550
  Szerokość u podstawy w [m] 39
  Szerokość w koronie w [m] 9
  Pojemność zbiornika w [mln m3] 167
   Powierzchnia zbiornika w [ha] 1600
  Długość zbiornika w [km] 22

 • Nr 1 Nr 2 Nr 3   Nr 4
  TURBINA
  Rok budowy 1938 1938 1939 1939
  Typ Kaplan Kaplan Kaplan Kaplan
  Wytwórca Escher Wyss Escher Wyss Escher Wyss Escher Wyss
  Moc zainstalowana [kW] 1450 1450 1450 1450
  Natężenie przepływu 3/s] 60,0 60,0 60,0 60,0
  Spad [m] 28,5 28,5 28,5 28,5
  Prędkość obrotowa 214 214 214 214
  GENERATOR
  Rok budowy 1938 1938 1939 1939
  Typ  synchroniczny  synchroniczny  synchroniczny  synchroniczny
  Wytwórca BBC BBC BBC BBC
  Moc [kVA] 15600 15600 15600 16400
  Współczynnik mocy  0,8 0,8 0,8 0,8
  Napięcie [kV] 6,3 6,3 6,3 6,3
  Prędkość obrotowa [obr/min] 214 214 214 214