Farma wiatrowa Zagórze

Od 1 października 2012 roku farma wiatrowa Zagórze stanowi własność TAURON Ekoenergii, jest drugim - obok Farmy wiatrowej Lipniki - funkcjonującym parkiem wiatrowym w strukturach spółki.

Farma została uruchomiona na początku lutego 2003 roku i była jedną z pierwszych „zawodowych” farm wiatrowych w Polsce.

Na fundamentach, do budowy  których wykorzystano 5,26 km drutu zbrojeniowego oraz 6750 m3 betonu, posadowiono 15 elektrowni wiatrowych o mocy 2 MW każda. Każda elektrownia jest wyposażona w turbinę wiatrową Vestas V80.

Powierzchnia, zajmowana przez pojedynczą elektrownię, to niecałe 0,04 hektara , lecz farma jako cała zajmuje powierzchnię 225,2 ha  co nie przeszkadza w rolniczym wykorzystywaniu obszaru pomiędzy wiatrakami.

Prędkość wiatru, konieczna do uruchomienia turbin, to 4 m/s. Pełna moc jest osiągana przy prędkości wiatru 14 m/s, a przy prędkości 25 m/s następuje automatyczne wyłączenie turbin.

Każda z nich połączona jest podziemnymi liniami kablowymi z odległą o około 5 km stacją GPZ Recław.  Łączna długość instalacji parku wiatrowego wynosi 119 km. 

Każdego roku farma produkuje od 56 do 72 mln KWh energii elektrycznej, co odpowiada zużyciu energii przez koło 25 tysięcy polskich gospodarstw domowych.

Lokalizacja

Usytuowana jest nieopodal wsi Zagórze nad Zalewem Szczecińskim w województwie zachodniopomorskim, w powiecie kamieńskim, na południowy - wschód od wyspy Wolin.

Zdjęcia elektrowni

Farma Wiatrowa Zagórze