Farma wiatrowa Lipniki

Podstawowy przedmiot działania spółki TAURON Ekoenergia stanowi obecnie wytwarzanie energii z wody. Jednak realizacja strategii korporacyjnej Grupy TAURON zmieni tę sytuację. 

Farma wiatrowa Lipniki składa się z 15 elektrowni wiatrowych REpower MM92.NH.80. Jej moc całkowita wynosi 30,75 MW. Turbina REpower MM92 charakteryzuje się max mocą jednostkową 2,05 MW i jest osadzona na stalowych wieżach rurowych o wysokości 80 m posadowionych na fundamentach o wysokości całkowitej 3,30 m. Elektrownie wyposażone są w trzy łopaty omiatające koło o średnicy 92,5 m oraz gondolę z generatorem mocy i przekładnią. Wieże turbin posadowione są na żelbetowych fundamentach w formie szesnastokąta opisanego na kole o średnicy 15 m. Wysokość całkowita fundamentów wynosi 3,3 m.

Pod fundamentami rozmieszczono kolumny gruntowo-cementowe o wysokości 8÷12 m. Elektrownie wiatrowe posiadają asynchroniczne generatory energii elektrycznej wytwarzające prąd o napięciu 0,69 kV. Elektryczne układy sterowania znajdują się na dole wieży, a transformatory napięcia 0,69 kV/20 kV usytuowane są obok wież. Elektrownie wiatrowe połączone są w dwie grupy: 1÷7 i 8÷15, z których dwoma kablami moc wyprowadzona jest do abonenckiej stacji transformatorowej 110/20 kV z transformatorem o mocy 31,5 MVA, zlokalizowanej ok. 7,5 km od farmy w miejscowości Cieszanowice.

Zgodnie z nową strategią Grupa TAURON planuje w 2025 roku dysponować 1600 MW, a w 2030 roku 3700 MW zainstalowanymi w odnawialnych źródłach energii. Wówczas wiatr będzie głównym źródłem pozyskiwania energii elektrycznej w TAURON Ekoenergii. Farmę w Lipnikach wybudowano zgodnie z zasadą zrównoważonego rozwoju, uwzględniając czynniki gospodarcze, społeczne i środowiskowe.

Lokalizacja

Lipniki to nowoczesna farma wiatrowa uruchomiona w lipcu 2011 r., zlokalizowana w południowo-zachodniej części województwa opolskiego, na terenie gminy Kamiennik (powiat nyski).

Zdjęcia elektrowni

Zobacz galerię zdjęć naszej farmy wiatrowej Lipniki