Program Horyzont Europa

09.02.2024
Bierzemy udział w projekcie w ramach Programu „Horyzont Europa”. Na jego realizację otrzymaliśmy grant w wysokości 374 125,00 Euro.
Głównym celem projektu jest opracowanie technologii cyfrowych, które zwiększą elastyczność i zrównoważą rozwój elektrowni wodnych. Projekt D-HYDROFLEX przyczyni się do osiągnięcia doskonałości w badaniach nad technologią cyfrową dla energetyki wodnej, torując drogę w kierunku bardziej wydajnych, bardziej zrównoważonych i bardziej konkurencyjnych elektrowni wodnych na nowoczesnych rynkach energii.

Logo D-hydroflex


Poznaj szczegóły projektu