Elektrownia wodna Złotniki

Elektrownia Złotniki stanowi dzisiaj dokument dziedzictwa cywilizacyjnego, o którego oryginalności i walorach historycznych świadczą budowle hydrotechniczne stopnia wodnego: zapora, sztolnia obiegowa, przelew stokowy z niecką wypadową, rurociągi prowadzące wodę na turbiny, upusty denne.

Pojemność zbiornika wynosi 10,5 mln m³ wody, a jego powierzchnia około 120 ha. Podstawowym zadaniem zbiornika jest retencja oraz produkcja energii elektrycznej. Budowę zapory i zbiornika na Kwisie rozpoczęto w 1919 roku, a elektrownię uruchomiono 20 listopada 1924 roku. Autorem projektu stopnia był prof. Otto Intze, autor projektów stopni wodnych w Leśnej i Pilchowicach I.

Rozwijając plan ochrony przeciwpowodziowej Pogórza Sudeckiego czerpano z doświadczeń uzyskanych w czasie budowy tych stopni.

Prace rozpoczęto od wykonania sztolni obiegowej i grodzy budowlanej w górnym stanowisku stopnia. Po skierowaniu wód rzeki do sztolni i wykonaniu prac fundamentowych przystąpiono (w 1921 roku) do wznoszenia korpusu zapory, a w końcu budynku elektrowni. W efekcie tych prac powstała kamienno – betonowa zapora posiadająca wysokość całkowitą 36 m oraz długość w koronie 168 m. W budynku elektrowni początkowo zamierzano zainstalować cztery turbozespoły, poprzestano na trzech, czwarty wykonany dla tej elektrowni, zamontowano w 1923 roku w elektrowni wodnej Pilchowice I.

Warto również zwrócić szczególną uwagę na oryginalne mechanizmy napędowe zamknięć sztolni, upustów, rurociągów, wreszcie turbozespoły, należące w swoim czasie do najnowocześniejszych. Gdy przydamy temu architekturę zapory i elektrowni, zyskamy modelowe rozwiązanie techniczno-funkcjonalne zbiornikowej elektrowni początku XX w.

Lokalizacja

Jezioro Złotnickie, to jezioro zaporowe na rzece Kwisa, między Gryfowem Śląskim a Leśną, powstałe w wyniku przegrodzenia rzeki zaporą poniżej Gryfowa Śląskiego.

Innowacyjność

Zwróć uwagę na oryginalne mechanizmy napędowe zamknięć sztolni, upustów, rurociągów, wreszcie turbozespoły, które w swoim czasie należały do najnowocześniejszych.

Zdjęcia

Elektrownia wodna Złotniki

Parametry techniczne elektrowni

 •  Km rzeki  Kwisa 95+540
   Wysokość [m] 36 
   Długość w koronie w [m]  168
   Szerokość u podstawie w [m]  27
   Szerokość w koronie w [m]  5
   Pojemność zbiornika w [mln m3]  10,5
   Powierzchnia zbiornika w [ha]  125
   Długość zbiornika w [km]  9
 • Dane Turbozespołu  Nr 1  Nr 2   Nr 3
   TURBINA 
   Rok budowy  1921 1921  1921 
   Typ Francis  Francis  Francis
   Wytwórca  Voith  Voith  Voith
   Moc instalowana [kW]  2105  1582  736
   Natężenie przepływu [m3/s]  8,95  5,72  3,5
   Spad [m]  30  30  27
   Prędkość obrotowa [obr/min]  300  300  375
   GENERATOR
   Rok budowy  1921  1921  1921
   Typ  synchroniczny  synchroniczny  synchroniczny
   Wtwórca  SSW  SSW  SSW
   Moc [kVA]  2900  2100  1200
   Współczynnik mocy  0,7  0,7  0,7
   Napięcie [kV]  10,5  10,5  10,5
   Prędkość obrotowa [obr./min]  300  300  375