Elektrownia wodna Marszowice

Pierwsza wzmianka o Marszowicach pochodzi z 1336 roku. We wsi było wówczas 25 domów i młyn wodny. Charakter miejscowości zmienił się diametralnie w latach 90-tych XX wieku kiedy spółka Schoellersche Kamgarn Spinner wybudowała w Praczach zakłady przędzalnicze, będące własnością rodziny Schollerów.

Lokalizacja

Stopień wodny, w skład którego wchodzi między innymi elektrownia wodna, położony na rzece Bystrzyca, w rejonie osiedla Marszowice we Wrocławiu.

Historia

Podczas budowy elektrowni wybudowano również dwa wielorodzinne budynki mieszkalne dla pracowników. Architektura tych domów nawiązuje do tzw. stylu "rodzimego".

Charakterystyka

Na stopień wodny składają się: jaz piętrzący stały, kanał doprowadzający wraz z upustem płuczącym i przelewowym, budynek elektrowni wodnej.

Poznaj naszą elektrownię

Około 1910 roku Scholler nabył stopień wodny młyna, w miejscu którego na lewym brzegu rzeki Bystrzycy w 1912 roku wybudował elektrownie wodną. W budynku umieszczono halę maszyn, rozdzielnię energetyczną, stację transformatorową. Głównym zadaniem elektrowni była produkcja energii elektrycznej na potrzeby zakładów przędzalniczych. Obiekt wzniesiono w stylu architektury utylitarnej nawiązującej do tradycji stylu „rodzimego" – heimatstl.

W 1923 r. w konsekwencji budowy zbiornika w Zagórzu Śląskim i regulacji koryta zmieniła się charakterystyka rzeki. Wówczas w elektrowni zainstalowano dwa nowe hydrozespoły o różnych mocach z turbinami o osiach pionowych systemu Francisa firmy JM Voith, Heidenheim" i generatorami firmy Siemens-Schuckertwerke, Berlin". Na budowle hydrotechniczne składał się w tym czasie: kanał energetyczny, który zamykał komory turbin, upust przelewowy i płuczący. Funkcjonujący wówczas jaz stały wykonany w konstrukcji palowo-kamiennej przebudowano na kamienno-betonowy.

Podczas działań wojennych elektrownia nie ucierpiała. W lutym 1945 roku została zajęta przez Armię Radziecką. Wykorzystywano ją na potrzeby zorganizowanej w pobliżu jednostki wojskowej. 30 kwietnia 1959 roku elektrownie przejął Zakład Energetyczny we Wrocławiu. Okazało się, że zarówno obiekty jak i urządzenia wymagają gruntownego remontu, po przeprowadzeniu którego, 30 kwietnia 1963 roku, elektrownię oddano do użytkowania.

W lipcu 1997 roku obiekt został zalany falą powodziową, która spowodowała szereg zniszczeń. Były one na tyle duże, że rozważano kwestię opłacalności odbudowy elektrowni.
Ostatecznie zniszczenia usunięto, wyremontowano hydrozespoły i ponownie uruchomiono elektrownię w 1999 roku.

Zdjęcia elektrowni

Zobacz galerię zdjęć naszej elektrowni wodnej Marszowice

Dane techniczne

Interesujesz się informacjami na temat turbiny albo generatora elektrowni? Chcesz wiedzieć jaka jest moc instalowana albo natężenie przepływu? Kliknij "rozwiń" i poznaj dane techniczne.

 • Dane Turbozespołu  Nr 1 Nr 2 
   TURBINA
   Rok budowy  1922  1922
   Typ  Francis  Francis
   Wytwórca  Voith  Voith
   Moc instalowana [kW]  120  265
   Natężenie przepływu [m3/s]  4.1  9,0
   Spad [m]  3,75  3,75
   Prędkość obrotowa [obr/min]  185  200
   GENERATOR
   Rok budowy  1922  1922
   Typ  synchroniczny  synchroniczny
   Moc [kVA]  120  265
   Współczynnik mocy  0,8  0,8
   Napięcie [kV]  3,15  3,15
   Prędkość obrotowa [obr./min]  500  375