Elektrownia wodna Wrocław II

Budowę Elektrowni Wrocław II, zwanej również „Elektrownią Północną", rozpoczęto 15 marca 1924 roku. Prace prowadzono w otwartym wykopie, w którym pracowały trzy pompy odprowadzające wodę. 

Lokalizacja

Inwestycja znajduje się na cyplu Kępy Mieszczańskiej, gdzie już w średniowieczu funkcjonowały młyny i inne zakłady rzemieślnicze wykorzystujące energię wodną.

Historia

Elektrownię stworzyli słynni artyści, m. in.: architekt Max Berg ,architekt Ludwig Mashamer czy metaloplastyk prof. Jaroslav Vonka.

Charakterystyka

W elektrowni zainstalowane są dwie turbiny Francisa o osiach pionowych z generatorami Siemensa z 1924 r.

Widok na zaporę

Poznaj naszą elektrownię

21 czerwca 1925 roku rozpoczęto montaż turbin. Prace związane z założeniem kabli i przyłączeniem generatorów oraz połączenie z Elektrownią Południową przeprowadzono w połowie sierpnia 1925 roku. Rozruch turbozespołów prowadzony był od 13 do 16 listopada i po jego pozytywnych wynikach 19 listopada 1925 roku uruchomiono produkcję energii elektrycznej.

Prace budowlane Elektrowni Północnej nadzorował ten sam zespół, który pracował przy budowie Elektrowni Południowej. Projekty techniczne wykonał główny inżynier dyplomowany – Kirchner – powierzono mu również kierowanie pracami. Autorem projektu architektonicznego był Max Berg, wystrój budynku zaprojektował Ludwig Mashamer, a metaloplastykę i wykonawstwo robót kowalskich wrót wejściowych do hali hydrozespołów, z personifikacją Ognia i Wody – wykonał prof. Jaroslav Vonka. Architektura budynku Elektrowni Północnej – podobnie jak Elektrowni Południowej – to również przykład stylu „Neues Bauen" lat 20 XX wieku. Charakteryzuje się naturalną, ceglaną elewacją kryjącą żelbetonową konstrukcję.

Uroczyste przekazanie elektrowni władzom miejskim nastąpiło 26 stycznia 1926 roku. Inwestycje odebrał Wydział Miejskiej Elektrowni.

Zarówno Elektrownia Południowa jak i Północna stanowią interesujący dokument stanu techniki w zakresie energetyki wodnej początków XX wieku. Z uwagi na typ budowli hydrotechnicznych, architekturę oraz wyposażenie maszynowni mogą być traktowane jako modelowe rozwiązanie techniczno-funkcjonalne zawodowej elektrowni wodnej z tego okresu.

Zdjęcia elektrowni

Zobacz galerię zdjęć naszej elektrowni wodnej Wrocław II

Dane techniczne

Interesujesz się informacjami na temat turbiny albo generatora elektrowni? Chcesz wiedzieć jaka jest moc instalowana albo natężenie przepływu? Kliknij "rozwiń" i poznaj dane techniczne.

 • Dane Turbozespołu  Nr 1 Nr 2
   TURBINA
   Rok budowy 1921 1921
  Typ Francis Francis
   Wytwórca Voith Voith
   Moc instalowana [kW] 670 670
   Natężenie przepływu [m3/s] 16 16
   Spad [m] 5,2 5,2
   Prędkość obrotowa [obr/min] 94 94
   GENERATOR
   Rok budowy 1921 1921
   Typ synchroniczny synchroniczny
   Wytwórca SSW SSW
   Moc [kW] 500 500
  Współczynnik mocy 0,8 0,8
   Napiecie [kV] 10,5 10,5
   Prędkość obrotowa [obr./min] 94 94