2016
 • Data / godzina publikacji: 18-10-2016 14:20
  Nazwa jednostki (Name of unit): Farma wiatrowa Marszewo
  Lokalizacja (Location): gmina Postomino
  Moc zainstalowana (Available capacity): 100,00 MW
  Przyczyna ubytku (Cause of unavailability): planowana
  Naprawa słupa linii 110kV
  Planowany czas trwania ubytku (Planned/estimated time): od (from): 24-10-2016 8:00 do (to): 24-10-2016 18:00

 • Data / godzina publikacji: 3-06-2016 20:00
  Nazwa jednostki (Name of unit): Farma wiatrowa Marszewo
  Lokalizacja (Location): gmina Postomino
  Moc zainstalowana (Available capacity): 100,00 MW
  Przyczyna ubytku (Cause of unavailability): planowana
  Przegląd roczny stacji GPZ Marszewo
  Planowany czas trwania ubytku ((Planned/estimated time): od (from): 8-06-2016 9:00 do (to): 8-06-2016 16:00

 • AKTUALIZACJA Wyłączenie farmy wiatrowej Marszewo w związku z przeglądem pola 110 kV w stacji GPZ Wierzbięcino. Zmiana godzin wyłączenia farmy: Było 7:30 do 15:00 Jest: 7:30 do 13:00

 • Data/godzina publikacji (Date/time of publication): 13.05.2016 11:45
  Nazwa jednostki (Name of unit): FW Marszewo
  Lokalizacja (Location): Postomino
  Typ (Type): Planowa M
  oc zainstalowana (Available capacity): 100 MW
  Przyczyna ubytku (Cause of unavailability): Przegląd pola 110 kV w stacji GPZ Wierzbięcino
  Planowany/przewidywany czas trwania (Planned/estimated time): od (from): 18-05-2016 7:30 do (to) 18-05-2016 15:00

więcej
 • 10
 • 20
 • 30
 • Aktualności na stronie
 • 1