Komunikat REMIT nr 4

18.10.2016

Data / godzina publikacji: 18-10-2016 14:20
Nazwa jednostki (Name of unit): Farma wiatrowa Marszewo
Lokalizacja (Location): gmina Postomino
Moc zainstalowana (Available capacity): 100,00 MW
Przyczyna ubytku (Cause of unavailability): planowana
Naprawa słupa linii 110kV
Planowany czas trwania ubytku (Planned/estimated time): od (from): 24-10-2016 8:00 do (to): 24-10-2016 18:00