Komunikat REMIT nr 1

13.05.2016

Data/godzina publikacji (Date/time of publication): 13.05.2016 11:45
Nazwa jednostki (Name of unit): FW Marszewo
Lokalizacja (Location): Postomino
Typ (Type): Planowa M
oc zainstalowana (Available capacity): 100 MW
Przyczyna ubytku (Cause of unavailability): Przegląd pola 110 kV w stacji GPZ Wierzbięcino
Planowany/przewidywany czas trwania (Planned/estimated time): od (from): 18-05-2016 7:30 do (to) 18-05-2016 15:00