Komunikat REMIT nr 3

03.06.2016

Data / godzina publikacji: 3-06-2016 20:00
Nazwa jednostki (Name of unit): Farma wiatrowa Marszewo
Lokalizacja (Location): gmina Postomino
Moc zainstalowana (Available capacity): 100,00 MW
Przyczyna ubytku (Cause of unavailability): planowana
Przegląd roczny stacji GPZ Marszewo
Planowany czas trwania ubytku ((Planned/estimated time): od (from): 8-06-2016 9:00 do (to): 8-06-2016 16:00