Elektrownia wodna Nysa

Jest to elektrownia przepływowa. Jej historia sięga XIX wieku. Podjęto wówczas decyzję o budowie małej elektrowni wodnej, która miała służyć do zasilania pomp miejskich wodociągów.

Moc zainstalowana elektrowni wynosi 760 kW. Część podwodna składa się z dwóch niezależnych bloków. W bloku nr 1 zainstalowany jest hydrozespół nr 1 z turbiną Francisa – w eksploatacji od 1927 roku. Blok nr 2 – koncentruje się na doprowadzeniu wody do turbiny kanałem krytym o długości ok. 19 m (przepływ bezciśnieniowy) skąd specjalnie wykształconym przewodem w obudowie żelbetowej woda przepływa pod podciśnieniem do komory turbinowej (w układzie lewarowym).

W bloku zainstalowany jest nowy hydrozespół Flygt. Turbina, przekładnia, generator – stanowią jeden monolit zanurzony w wodzie. Ten nowy hydrozespół umieszczono w bloku elektrowni, po częściowym wyburzeniu stropów i ścian, wybudowanego w 1927 roku budynku.

Znajduje się tu również hala maszyn, rozdzielnia energetyczna, stacja transformatorowa oraz pomieszczenia gospodarcze i biurowe.

W latach 2013-2017 przeprowadzono gruntowną modernizacje stopnia piętrzącego Nysa. W ramach modernizacji TAURON Ekoenergia sp. z o.o. przekazał istniejący jaz dla RZGW o/Wrocław, który został rozebrany. Nieco powyżej starego jazu został wybudowany nowy z trzyprzęsłowymi zamknięciami klapowymi. W ramach tej samej modernizacji został również przebudowany wlot i wylot do turbozespołów przy budynku elektrowni.

Lokalizacja

Elektrownia wodna Nysa usytuowana jest na prawym brzegu rzeki Nysa Kłodzka na terenie miasta Nysa.

Budowa elektrowni

Elektrownię budowano dwuetapowo. W latach 1913-1915 zbudowano i oddano do eksploatacji jeden turbozespół, natomiast kolejny dobudowano w latach 1925-1927. 

Zdjęcia elektrowni

Elektrownia wodna Nysa
 • Dane Turbozespołu  Nr 1 Nr 2 
   TURBINA
   Rok budowy  1923  1923
   Typ  Francis  Kaplan z przekładnią
   Wytwórca  Vulcan  FLYGT
   Moc instalowana [kW]  965  315
   Natężenie przepływu [m3/s]  22,5  10,5
   Spad [m]  3,4  3,4
   Prędkość obrotowa [obr/min]  750  750
   GENERATOR
   Rok budowy  1923  1993
   Typ  synchroniczny  asynchroniczny
   Wytwórca  SSW  SSW
   Moc [kVA]  925  420
   Współczynnik mocy  0,7  0,75
   Napięcie [kV]  3,0  3,0
   Prędkość obrotowa [obr./min]  750  750