Elektrownia wodna Brzeg

Część starego wyposażenia elektrowni przekazano do Muzeum Wsi Opolskiej, jako eksponat do powstającego Muzeum Odry.

Dawniej była to siłownia, która pracowała na potrzeby garbarni. Za datę uruchomienia elektrowni przyjmuje się rok 1923.

Część starego wyposażenia elektrowni (hydrozespół z turbiną Francisa) przekazano do Muzeum Wsi Opolskiej, jako eksponat do powstającego Muzeum Odry. W elektrowni pracował jeden turbozespół z turbiną Francisa produkcji firmy J.M Voith i generatorem firmy Siemens Schucker Werke.

W 2011 roku została przeprowadzona gruntowna modernizacja obiektu. Podstawowym jej celem było zwiększenie potencjału produkcyjnego, poprawa sprawności pracy oraz optymalizacja wykorzystania warunków hydrologicznych. W efekcie przeprowadzonych prac została zwiększona moc zainstalowana elektrowni.

Lokalizacja

Elektrownia wodna Brzeg stanowi element brzeskiego węzła wodnego na rzece Odra w miejscowości Brzeg w województwie opolskim.

Zdjęcia elektrowni

Elektrownia Wodna Brzeg
 • Dane Turbozespołu  Nr 1
   TURBINA
   Rok budowy  2008
   Typ  Kaplan
   Wytwórca  GAJEK Engineering
   Moc instalowana [kW]  389
   Natężenie przepływu [m3/s]  16
   Spad [m]  2,85
   Prędkość obrotowa [obr/min]  120
   GENERATOR
   Rok budowy  2007
   Typ  asynchroniczny
   Wytwórca  SIEMENS
   Moc [kVA]  400
   Współczynnik mocy  0,82
   Napięcie [kV]  0,4
   Prędkość obrotowa [obr./min]  742