Elektrownia wodna Wrzeszczyn

Budowę stopnia wodnego Wrzeszczyn ukończono w roku 1927. Został wybudowany
w celu spiętrzenia wody dla produkcji energii elektrycznej.

Stopień wodny elektrowni Wrzeszczyn jest to drugi stopień zbiornikowy o stałym piętrzeniu na rzece Bóbr poniżej Jeleniej Góry. Powyżej niego znajduje się zbiornik Bukówka oraz zbiornik elektrowni wodnej Bobrowice I. Poniżej leży zbiornik stopnia wodnego Pilchowice I.

Obiekt posiada zbiornik energetyczny o wyrównaniu dobowym. Elektrownia wodna Wrzeszczyn to pierwsza na terenie Kotliny Jeleniogórskiej elektrownia, w której zainstalowano turbiny systemu Kaplana, opracowane przez Victora Kaplana z Brna. Pierwszą tego typu turbinę zbudowała w 1919 roku firma Storek, ale ich masową produkcję, cztery lata później w 1923 roku, uruchomiła firma J.M. Voith.

Turbiny Kaplana okazały się doskonałym modelem do stosowania na stopniach wodnych o małych spadach i rzekach o nieregularnych przepływach wody. Do Polski trafiły w 1926 roku, kiedy to zostały zainstalowane w elektrowni wodnej w Gródku. O kształcie elektrowni wodnej Wrzeszczyn decyduje jaz dwuprzęsłowy z mostem jazowym i usytuowanie budynku w przedłużeniu skrzydła jazu. Napędy i układ sterowania umieszczono w filarach jazu, przegradzającego rzekę. O wartościach historyczno-technicznych tego obiektu świadczy nie tylko kształt budowli hydrotechnicznych tworzących zbiornik i oryginalne wyposażenie siłowni energetycznej, ale również architektura kształtowana w duchu funkcjonalizmu i modernizmu.

Lokalizacja

Stopień wodny Wrzeszczyn położony jest na rzece Bóbr w miejscowości Wrzeszczyn w gminie Jeżów Sudecki, ok. 8 kilometrów od Jeleniej Góry. 

Architektura

Architektura elektrowni została ukształtowana w duchu funkcjonalizmu i modernizmu.

Zobacz galerię zdjęć elektrowni wodnej

Wrzeszczyn
 •  Parametry jazu i zbiornika
   Km rzeki Bóbr 203+750 
   Wysokość [m]  19
   Długość w koronie [m] 94
   Szerokość u podstawy w [m] 20
   Szerokość w koronie w [m]  4
   Pojemność zbiornika w [mln m3]  1,75
   Powierzchnia zbiornika w [ha]  40
   Długość zbiornika w [km]  4
 • Dane Turbozespołu  Nr 1 Nr 2 
   TURBINA
   Rok budowy  1927  1927
   Typ  Kaplan  Kaplan
   Wytwórca  Voith  Voith
   Moc instalowana [kW]  3238  1472
   Natężenie przepływu [m3/s]  26,0  11,75
   Spad [m]  15,5  15,5
   Prędkość obrotowa [obr/min]  214  300
   GENERATOR
   Rok budowy  1927/2014  1927
   Typ  synchroniczny  synchroniczny
   Wytwórca  SWSW/DFME  SSW
   Moc [kVA]  4400  1950
   Współczynnik mocy  0,7  0,7
   Napięcie [kV]  10,5  10,5
   Prędkość obrotowa [obr./min]  214  300