Elektrownia wodna Włodzice

Elektrownia została wybudowana według projektu wrocławskiego architekta Georga Wolffa. Do dziś w elektrowni funkcjonuje oryginalne wyposażenie turbinowe.

Lokalizacja

W odległości ok. 8 km od Bolesławca usytuowany jest stopień wodny elektrowni wodnej Włodzice. 

Historia

Elektrownia wybudowana została w latach 1933 – 1934.

Charakterystyka

Woda do turbin prowadzona jest kanałem derywacyjnym, otwartym o długości 240 m. 

Poznaj naszą elektrownię

Włodzice znajdują się w centralnej części niecki północno-sudeckiej, na terenie Pogórza Kaczawskiego. Charakterystyczną cechą krajobrazu są niezbyt wysokie pagórki rozciągające się w kierunku równoleżnikowym lub północno – zachodnim, oraz szerokie, głęboko wcięte doliny rzeczne. 

Na stopień wodny składają się:
Jaz piętrzący wodę Ujęcie wody do kanału dopływowego Kanał dopływowy Budynek elektrowni wodnej w którym zainstalowano dwie turbiny Kaplana z generatorami pionowymi, synchronicznymi firmy Siemens. Upust płuczący przy elektrowni Kanał odpływowy z elektrowni
Elektrownia wybudowana została w latach 1933 – 1934 jako typowy stopień energetyczny w ramach programu kaskadowej zabudowy środkowego biegu rzeki Bóbr. Uruchomiono ją 25 lutego 1935 roku. Woda do turbin prowadzona jest kanałem derywacyjnym, otwartym o długości 240 m. 

Dawne ujęcie wody dla młyna znajdowało się z lewej strony wlotu do kanału roboczego elektrowni, przy lewym brzegu rzeki. Obecnie jedynym celem spiętrzenia jest produkcja energii elektrycznej. Budynek elektrowni wodnej usytuowano pomiędzy kanałem dopływowym a kanałem odpływowym. Inwestycję zrealizowano według projektu wrocławskiego architekta Georga Wolffa.

Do dziś w elektrowni funkcjonuje oryginalne wyposażenie turbinowe: dwie turbiny Kaplana (prod. J.M. Voith z 1934 r.) oraz generatory pionowe, synchroniczne firmy Siemens (również z 1934 roku). Przy budowlach hydrotechnicznych zachowano oryginalne mechanizmy i układy sterowania zasuwami jazu, komór turbinowych oraz klapy.

Przez długi czas spiętrzaną tutaj wodę wykorzystywano do napędu młyna wodnego, znajdującego się w miejscowości Włodzice Małe. Aktualnie urządzenia wodne młyna są nieczynne, a kanał do młyna został zasypany na całej swojej długości.

Zdjęcia elektrowni

Zobacz galerię zdjęć naszej elektrowni wodnej Włodzice

Dane techniczne

 • Dane Turbozespołu  Nr 1 Nr 2 
   TURBINA
   Rok budowy  1934  1934
   Typ  Kaplan  Kaplan
   Wytwórca  Voith  Voith
   Moc instalowana [kW]  519  519
   Natężenie przepływu [m3/s]  10,4  10,0
   Spad [m]  6,3  6,3
   Prędkość obrotowa [obr/min]  250  250
   GENERATOR
   Rok budowy  1934  1934
   Typ  synchroniczny  synchroniczny
   Wytwórca  SSW  SSW
   Moc [kVA]  720  720
   Współczynnik mocy  0,7  0,7
   Napięcie [kV]  10,5  10,5
   Prąd [A]  38  38
   Prędkość obrotowa [obr./min]  250  250