Elektrownia wodna Szklarska Poręba II

Jest to dawna, powstała w 1900 roku, siłownia fabryki papy i ścieru drzewnego, która od 1935 roku pracuje na potrzeby energetyki zawodowej. Jest to elektrownia przepływowa.

Lokalizacja

Stopień wodny elektrowni - jaz piętrzący i ujęcie wody znajduje się na rzece Kamienna, w Szklarskiej Porębie.

Historia

Elektrownia działa od 1935 roku.

Charakterystyka

Budynek elektrowni przylega bezpośrednio do ścian dawniej ścieralni drzewa.

rzeka przy drodze z budynkiem w tle

Poznaj naszą elektrownię

 • Budynek EW Szklarska Poręba II usytuowany jest na lewym brzegu rzeki i składa się z części nadziemnej, w której znajduje się maszynownia i części podziemnej, gdzie mieści się komora wylotowa turbin i rur ssących. Budynek przylega bezpośrednio do ścian dawniej ścieralnia drzewa.

  Woda doprowadzana na łopatki turbin rurociągiem, kierowana jest do rur ssących, a następnie do kanału odpływowego. Zamknięcie dopływu wody odbywa się za pomocą dwóch zasuw.

  Elektrownia Szklarska Poręba II to elektrownia przepływowa, na którą składają się następujące elementy:
  Jaz piętrzący wodę 
  Ujęcie wody do kanału dopływowego
  Kanał dopływowy
  Budynek ujęcia wody do rurociągu
  Rurociąg
  Elektrownia wodna
  Kanał odpływowy z elektrowni. 

Kilka słów o historii

Około 1900 roku w ówczesnej siłowni fabryki papy, pracowała pojedyncza turbina Francisa, na którą wodę prowadzono rurociągiem stalowym o średnicy 1,10 m. W 1922 roku pojedynczą turbinę zastąpiono nowym, funkcjonującym do dzisiaj, turbozespołem składającym się z dwóch turbin Francisa firmy Hansenwerk Gotha i generatora produkcji Siemens Schucker Werke. Ówczesna fabryka zapewniała energię elektryczną na własne potrzeby oraz dla części Szklarskiej Poręby.

22 lutego 1935 roku siłownię przejęła energetyka zawodowa. Wówczas zlikwidowano wyposażenie techniczne wytwórni, w części pomieszczeń urządzono rozdzielnię energetyczną, stację transformatorową i pomieszczenia mieszkalne dla personelu elektrowni.

W latach 2013÷2014 przeprowadzono modernizację elektrowni w ramach której wymieniono:

- stalowy rurociąg zasilający który zastąpiono rurami i łącznikami HOBAS z żywic poliestrowych wzmacnianych włóknem szklanym o długości
~107.43 metra, - zaprojektowano i wykonano do dwóch turbin nowe wirniki, łopatki kierownicze, układ ułożyskowanie i uszczelnienia, zainstalowano nowe zasuwy z napędem elektrycznym/ręcznym, zamontowano
- zamontowano w pełni zautomatyzowany układ regulacji aparatu kierowniczego służącego do zmiany kąta otwarcia łopat kierowniczych w turbinie,
- zainstalowano czyszczarkę krat na wlocie do rurociągu turbinowego.

Zdjęcia elektrowni

Zobacz galerię zdjęć naszej elektrowni wodnej Szklarska Poręba II
 • Dane Turbozespołu  Nr 1 Nr 2 
   TURBINA
   Rok budowy  1922/2014 1922/2014
   Typ  Francis  Francis
   Wytwórca  Hansenwerk Gotha/ HydroErgia  Hansenwerk Gotha/ HydroErgia
   Moc instalowana [kW] 160
   Moc instalowana [kW]  57 100 
   Natężenie przepływu [m3/s]  0,5  0,85
   Spad [m]  15,0  15,0
   Prędkość obrotowa [obr/min]  500  500
   GENERATOR
   Rok budowy  1922
   Typ asynchroniczny 
   Wytwórca SSW
   Moc [kVA]  160
   Współczynnik mocy  0,86
   Napięcie [kV]  0,4
   Prędkość obrotowa [obr./min]  500