Elektrownia wodna Kraszewice

Budynek elektrowni funkcjonuje po dziś dzień w niezmienionym kształcie od 1932 roku. Część podwodna zbudowana jest z betonu, natomiast halę maszyn wykonano z cegły klinkierowej.

Lokalizacja

Na rzece Bóbr we wsi Ocice w gminie Bolesławiec w województwie dolnośląskim

Historia

Elektrownię uruchomiono 12 czerwca 1932 roku, jej budynek po dziś dzień funkcjonuje w niezmienionym od tamtego czasu kształcie

Charakterystyka

Aktualnie jedynym celem spiętrzenia wody jest produkcja energii elektrycznej

Poznaj naszą elektrownię

Obiekty tworzące stopień rozdziela droga wojewódzka Bolesławiec – Lubań Śląski, przebiegająca około 200 m zarówno od jazu jak i od elektrowni wodnej. Stopień wodny Kraszewice był budowany etapami. Około 1900 roku powstał jaz stały wykonany w konstrukcji kaszycowej, natomiast około 1934 r., w trakcie przystosowywania stopnia dla potrzeb energetyki, przy lewym brzegu rzeki wybudowano upust płuczący. Zadaniem upustu było wówczas (i jest do dzisiaj), płukanie wlotu do kanału doprowadzającego wodę do elektrowni. 

Obiekt wykonany został według projektu architekta Georga Wolffa. Budynek elektrowni usytuowano pomiędzy kanałem dopływowym a kanałem odpływowym. Część podwodna zbudowana jest z betonu, natomiast halę maszyn wykonano z cegły klinkierowej. Hala maszyn obejmuje pomieszczenia turbozespołów, nastawnię i rozdzielnię.

Wyposażenie elektrowni stanowią dwa oryginalne turbozespoły Kaplana (prod. J.M. Voith, 1932 r.) oraz generatory – pionowe, synchroniczne firmy Siemens z 1932 r. Zachowano również oryginalne cele rozdzielni wnętrzowych, a przy budowlach hydrotechnicznych mechanizmy i układy sterowania zasuwami jazu i komór turbinowych. Ze względu na układ stopnia – elektrownia znajduje się na kanale derywacyjnym, do którego dopływ regulowany jest ujęciem z zamknięciami (4 zasuwy o świetle 4 m każda).

Kanał dopływowy do elektrowni o długości całkowitej 340 m poprowadzony jest w wykopie. Na całej długości kanału, po obu jego brzegach, zbudowano wały przeciwpowodziowe, zabezpieczające okoliczne tereny przed wylaniem się wody przy większych stanach w rzece Bóbr. Na wielkość przepływu w przekroju jazu Kraszewice, w znacznej mierze rzutuje praca zbiornika Pilchowice, zlokalizowanego około 43 km powyżej.

Zdjęcia elektrowni

Zobacz galerię zdjęć naszej elektrowni wodnej Kraszewice

Dane techniczne

 • Dane Turbozespołu  Nr 1 Nr 2
   TURBINA
   Rok budowy 1932 1932
  Typ Kaplan Kaplan
   Wytwórca Voith Voith
   Moc instalowana [kW] 530 530
   Natężenie przepływu [m3/s] 12,6 12,6
   Spad [m] 5,2 5,2
   Prędkość obrotowa [obr/min] 215 215
   GENERATOR
   Rok budowy 1933 1933
   Typ synchroniczny synchroniczny
   Wytwórca SSW SSW
   Moc [kW] 800 800
  Współczynnik mocy 0,6 0,6
   Napiecie [kV] 10,5 10,5
   Prędkość obrotowa [obr./min] 215 215