Tomasz Nowakowski

Wiceprezes Zarządu
Absolwent studiów podyplomowych Apsley Business School – London zrealizowanych przy współpracy z Wyższą Szkołą Menedżerską w Warszawie, inżynier oprogramowania, analityk biznesowy, absolwent Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie (kierunek: informatyka i ekonometria).

W trakcie kariery zawodowej swoją wiedzę i wykształcenie w obszarze zarządzania stosował z sukcesami w praktyce  m.in. zasiadając w zarządach spółek grupy Orlen (2022r.-2021r.) oraz Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, gdzie zarządzał największą Agencją Płatniczą w Europie (2021r.-2017r.).

Jako członek zarządu Krajowej Grupy Spożywczej miał swój udział w wygenerowaniu najlepszego w historii spółki wyniku w obszarze pozyskania oraz zakontraktowania surowca do produkcji cukru.

Opracowywanie i wdrażanie efektów synergii, również tych przynoszących oszczędności dla spółki, umiejętnie łączy z dbałością o najważniejsze zasoby firmy jakim są ludzie.
Aktywny sportowiec, który lubi odpocząć przy dobrym filmie.