Beata Białowąs

Wiceprezes Zarządu
Absolwentka Wydziału Filozofii Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego w Lublinie oraz studiów podyplomowych: Executive Master of Business Administration MBA (Collegium Humanum – Szkoła Główna Menadżerska w Warszawie), Rozwoju Podmiotów Gospodarczych (Wyższa Szkoła Bankowości i Finansów w Katowicach), Zarządzania Projektami Europejskimi (Akademia Ekonomiczna w Katowicach) i Społecznej Odpowiedzialności Biznesu (Wyższa Szkoła Europejska im. ks. Józefa Tischnera w Krakowie).

Doświadczenie w zarządzaniu zdobywała m.in. pełniąc funkcję Dyrektora Izby Rzemieślniczej oraz Małej i Średniej Przedsiębiorczości w Katowicach oraz będąc członkiem zarządu Województwa Śląskiego.

Menagerka, aktywna w sferze pozazawodowej i żywo zainteresowana sprawami lokalnej społeczności. Wielokrotnie, swoją pracą i zaangażowaniem udowodniła, że skutecznym i dobrym rozwiązaniem jest nowe spojrzenie na zarządzany obszar.