Elektrownia wodna Szklarska Poręba I

Budynek elektrowni umiejscowiony jest 1630 m poniżej jazu, na prawym brzegu rzeki, przy drodze międzynarodowej do Pragi. 

Lokalizacja

Stopień wodny Elektrowni Szklarska Poręba I – jaz piętrzący i ujęcie wody – znajduje się na rzece Kamiennej, w miejscowości Piechowice.

Historia

Na przełomie XIX i XX wieku znajdowała się tu wytwórnia ścieru drzewnego.

Charakterystyka

Budowlą piętrzącą jest tu jaz kamienno-betonowy przegradzający rzekę w odległości 1630 m od elektrowni.

Poznaj naszą elektrownię

W trzykondygnacyjnym budynku zbudowanym w 1869 roku mieści się: maszynownia, rozdzielnia i komora wylotowa turbin. Rozdzielnie urządzono w pomieszczeniach adoptowanych do tego celu w 1973. Budynek elektrowni był przebudowywany w latach: 1905, 1934 i 1973.

Jak wiele innych stopni wodnych wybudowanych na przełomie XIX i XX wieku na terenach Dolnego Śląska również ten stopień powstał dla wykorzystania siły wody do napędu maszyn technologicznych. Dokumentacja z 1905 roku prezentuje siłownię z turbinami systemu Francisa, na które wodę prowadzono rurociągiem o średnicy 1,4 – 1,5 m i długości 1450 m.

Z wałem turbiny sprzęgnięte były maszyny i urządzenia fabryki, a także niewielki generator produkujący energię elektryczną wystarczająca na potrzeby części Szklarskiej Poręby i Piechowic. W 1934 roku siłownie przejęła energetyka zawodowa. Dokonano gruntownej modernizacji, wymieniono wyposażenie, a w budynku dawnej fabryki urządzono rozdzielnię energetyczną, stacje transformatorową, magazyny, warsztat oraz mieszkania dla personelu elektrowni.

Budowlą piętrzącą jest tu jaz kamienno-betonowy przegradzający rzekę w odległości 1630 m od elektrowni. Woda prowadzona jest na turbiny najpierw krytym, betonowym kanałem o długości 150 m, a następnie rurociągiem stalowym o długości 1450 m. W elektrowni, na wspólny generator firmy Sachsenwerk, pracują dwie turbiny Francisa firmy J.M. Voith.

Modernizacja elektrowni w latach 2013-2016 

Modernizacja górnej, najstarszej (nitowanej) części rurociągu stalowego, który zastąpiono rurami i łącznikami HOBAS z żywic poliestrowych wzmacnianych włóknem szklanym o długości ~230 metrów.

Modernizacja turbiny i generatora. Zainstalowano dwie poziome turbiny Francisa (produkcji ZRE Gdańsk S.A.) pracujące na wspólnym wale, zasilającym generator synchroniczny z wzbudzeniem bezszczotkowym (produkcji DFME Sp. z o.o.).

Modernizacja środkowej części rurociągu stalowego, który zastąpiono rurami i łącznikami HOBAS z żywic poliestrowych o długości ~140 metrów.

Modernizacja dolnej części rurociągu stalowego, który zastąpiono rurami i łącznikami HOBAS z żywic poliestrowych o długości ~ 240 metrów. Zabytkowy turbozespół został zdemontowany i wyeksponowany na wyspie przy elektrowni wodnej Bobrowice IV.

Zdjęcia elektrowni

Zobacz galerię zdjęć naszej elektrowni wodnej Szklarska Poręba I

Parametry techniczne elektrowni 

 • Dane Turbozespołu  Nr 1 Nr 2 
   TURBINA
   Rok budowy  2014 2014
   Typ  Francis  Francis
   Wytwórca  ZDE Gdańsk  ZDE Gdańsk
   Moc instalowana [kW] 780
   Moc instalowana [kW]  380 380
   Natężenie przepływu [m3/s]  1,04  1,04
   Spad [m]  45,5  45,5
   Prędkość obrotowa [obr/min]  1000  1000
   GENERATOR
   Rok budowy  2014
   Typ synchroniczny bezszczotkowy
   Wytwórca DFME
   Moc [kVA]  1000
   Współczynnik mocy  0,8
   Napięcie [kV]  10,0
   Prędkość obrotowa [obr./min]  1000