Farma fotowoltaiczna Choszczno I

Farma fotowoltaiczna Choszczno I jest pierwszą farmą fotowoltaiczną w strukturach spółki i drugą w Grupie TAURON.

Lokalizacja

Farma usytuowana jest w miejscowości Stradzewo w gminie Choszczno.

Moc farmy

Farma o mocy 6 MW pozwala pokryć zapotrzebowanie na energię elektryczną 2,5 tys. gospodarstw domowych.

Zielona energia

Inwestycje w energetykę wiatrową i słoneczną są podstawą osiągnięcia założeń Zielonego Zwrotu, w perspektywie 2030 roku. TAURON za 10 lat planuje wytwarzać ponad 65 proc. energii z OZE, przy jednoczesnym ograniczeniu emisyjności o połowę.

Poznaj naszą farmę

Farma powstała w ramach programu budowy instalacji fotowoltaicznych na terenach poprzemysłowych należących do Grupy TAURON. Docelowo na tych terenach zostaną wybudowane instalacje fotowoltaiczne o łącznej mocy 150 MW.

Farma usytuowana jest w miejscowości Stradzewo (gmina Choszczno) w województwie zachodniopomorskim. Ten region to tauronowskie zagłębie wytwórcze czystej energii, znajdują się tu również farmy wiatrowe TAURONA: Marszewo, Zagórze i Śniatowo. 

Instalacja składa się z ponad 16 tysięcy modułów fotowoltaicznych i ma powierzchnię 10 hektarów.

Prace budowlane trwały od lutego do końca lipca 2021 roku.
W trakcie budowy wykonano również niezbędne prace elektryczne (m.in. montaż stacji średniego napięcia i stacji kontenerowych).

Spodziewana roczna produkcja energii elektrycznej instalacji wynosi około 6 tysięcy MWh. Oznacza to, że uruchomiona w Choszcznie farma fotowoltaiczna o mocy 6 MW pozwoli pokryć zapotrzebowanie na energię elektryczną 2,5 tys. gospodarstw domowych.

Zdjęcia farmy

Zobacz galerię zdjęć naszej farmy fotowoltaicznej Choszczno I