Akcja "Sala Przyrody TAURONA"

16.11.2018
Społeczna akcja "Sala Przyrody TAURONA".
Społeczna akcja „Sala Przyrody TAURONA” adresowana jest do uczniów i nauczycieli szkół podstawowych z terenu działania Grupy TAURON.

Pięć szkół - Laureatów Akcji otrzymuje pięć równorzędnych nagród w wysokości 40.000 zł każda. Jest to nagroda celowa z przeznaczeniem na zorganizowanie nowoczesnej sali dydaktycznej w szkole pod nazwą „Sala Przyrody TAURONA” do nauki biologii, chemii i fizyki.

Już trzydzieści cztery (34) szkoły podstawowe cieszą się nowoczesnymi salami dydaktycznymi ufundowanymi przez TAURON.

Celem akcji jest kreowanie pozytywnego wizerunku marki TAURON, skuteczne mobilizowanie szkół do podejmowania działań na rzecz środowiska, edukacja otoczenia w zakresie ochrony środowiska oraz zaangażowanie interesariuszy w wymierny efekt akcji w postaci otwarcia kolejnych nowoczesnych sal dydaktycznych pod marką TAURON.