TAURON Ekoenergia i Fundusze Europejskie

26.09.2017
TAURON Ekoenergia sp. z o.o. realizuje projekt: „Opracowanie platformy pozwalającej na zagregowanie potencjału wytwórczego i regulacyjnego rozproszonych źródeł energii odnawialnej i zasobników energii oraz wybranych kategorii odbiorów sterowalnych”.