Konsolidacja OZE w Grupie TAURON

10.03.2012
TAURON Ekoenergia z siedzibą w Jeleniej Górze połączył się 1 października z TAURON Ekoenergia GZE z siedzibą w Gliwicach.
Tym samym majątek TAURON Ekoenergia powiększył się o kolejny park wiatrowy - farmę wiatrową w Zagórzu.
 
TAURON Ekoenergia zajmuje się wytwarzaniem energii elektrycznej z wiatru i wody. Farma wiatrowa Zagórze o mocy 30 MW, jest drugim - obok Farmy wiatrowej Lipniki ( 30,75 MW) funkcjonującym parkiem wiatrowym w strukturach spółki. TAURON Ekoenergia eksploatuje również 35 elektrowni wodnych zlokalizowanych w województwach dolnośląskim, małopolskim i opolskim.
 
Połączenie aktywów OZE w ramach jednej spółki wynika z realizacji strategii korporacyjnej Grupy TAURON, która zakłada m.in. uproszczenie struktury biznesowej Grupy.
 
Farma wiatrowa Zagórze zlokalizowana jest nieopodal wsi Zagórze nad Zalewem Szczecińskim, na południowy-wschód od wyspy Wolin. Farma została uruchomiona na początku lutego 2003 r. i była jedną z pierwszych zawodowych farm wiatrowych w Polsce. Każdego roku produkuje od 56 do 72 mln kWh energii elektrycznej, co odpowiada zużyciu energii przez około 25 tysięcy polskich gospodarstw domowych.