Przemysław Zaleski

Wiceprezes Zarządu
Doktor nauk ekonomicznych o zarządzaniu, absolwent studiów MBA oraz licznych kursów biznesowych i kursów związanych z sektorem energetycznym i paliwowym.

Od 1999 r. związany zawodowo z sektorem energetycznym.

Menadżer w zarządach spółek koncernów Tauron, Enea, Giełda Papierów Wartościowych, EDF, Energa, PKN Orlen. Adiunkt Wydziału Zarządzania Politechniki Wrocławskiej. Specjalizuje się w szeroko rozumianym sektorze energetyczno-paliwowym, autor kilkudziesięciu prac naukowych w tym zakresie.